• Trang nhà cái cá cược bóng đá, eSports, Casino trực tuyến, trò chơi hàng đầu Châu Á Tham gia chơi cược với những ưu đãi khủng mỗi ngày
    Câu lạc bộ Olympique de Marseille
    Đôi tác chính thức tại Châu Á
  • Đại sứ thương hiệu Jingbo
    Dimita Berbatov
  • Đăng nhập
  • Đăng ký

FAQ

Làm sao để tăng cấp VIP tại JBO?

Bạn phải đạt yêu cầu tiền gửi và doanh thu trong vòng 30 ngày để tăng cấp VIP.

Hiện có bao nhiêu cấp VIP tại JBO?

Có tổng cộng 10 mức VIP.

Nếu được tăng cấp, làm sao để duy trì cấp VIP?

Bạn phải đạt tiền gửi và doanh thu của cấp VIP hiện tại trong vòng 30 ngày để duy trì mức VIP hiện tại.

Quyền lợi khi tăng cấp VIP tại JBO là gì?

Các cấp VIP khác nhau được hưởng các Khuyến Mãi, Nạp Lại và Hoàn Trả khác nhau. Cũng như các chương trình khuyến mãi VIP khác và tiền cược miễn phí bổ sung được đưa ra vào thời điểm đó.

Điều Khoản và Điều Kiện

1
Tiêu Chí Tăng Cấp VIP

Thành viên có doanh thu tích lũy 30 ngày và tiền gửi tích lũy 30 ngày đạt yêu cầu của cấp VIP tương ứng, sẽ được tăng cấp VIP trước 08:00 ngày tiếp theo.
(Ví dụ: Hôm nay là ngày 14 tháng 3, hệ thống sẽ tính tổng tiền gửi và doanh thu cược đã tích lũy được từ 29 ngày trước tới hiện tại [13 tháng 2 tới 14 tháng 3])

2
Khuyến Mãi Cấp VIP Kế Tiếp

VIP có thể tăng cấp hàng ngày khi đạt yêu cầu, tuy nhiên không thể tăng vượt cấp.
Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động cập nhật theo từng mức VIP. Nếu bạn hoàn thành trước điều kiện, cấp VIP sẽ tự động tăng cấp vào ngày tiếp theo. Việc duy trì mức VIP sẽ được ràng buộc hoàn thành yêu cầu đề ra tại mỗi cấp VIP khác nhau.
(Ví dụ: Thành viên A (đăng ký ngày 2 tháng 11) gửi tiền 10,000 VNĐ và hoàn tất doanh thu 60,000 VNĐ. A đã đủ điều kiện VIP 3, nhưng hệ thống sẽ chỉ cập nhật lên 1 cấp VIP (tính từ cấp VIP 1) mà không vượt cấp lên thẳng VIP 3).

3
Tiêu Chí Duy Trì Cấp

Tại mỗi cấp VIP, thành viên sẽ cần hoàn thành tiền gửi và doanh thu yêu cầu duy trì cấp VIP trong 30 ngày. Nếu hoàn thành yêu cầu này trong thời gian quy định, hệ thống sẽ chuyển sang yêu cầu nâng cấp VIP kế tiếp.
(Ví dụ: Thành viên A sẽ duy trì cấp VIP 3 từ ngày 2 tháng 11, nhưng đến ngày 29, A được tăng đến cấp VIP 4. Tại thời điểm này, A sẽ nhận được [Thưởng Tăng Cấp]. Và A sẽ cần hoàn thành yêu cầu duy trì cấp trong 30 ngày từ đầu. A có thể nhận được thưởng duy trì cấp VIP 4)

4
Lý Do Giảm Cấp

Nếu thành viên không đạt yêu cầu duy trì cấp trong 30 ngày, hệ thống sẽ tự động hạ xuống 1 cấp VIP, và các ưu đãi và thưởng nạp lại sẽ được điều chỉnh lại tương ứng theo cấp VIP đã được hạ.

5
Thưởng Tăng Cấp

Sau khi tăng cấp VIP, hệ thống sẽ tự động cập nhật thưởng trước 20:00 cùng ngày. Mỗi thành viên chỉ có thể nhận Thưởng tăng cấp cho mỗi cấp VIP 1 lần duy nhất. (Thưởng tăng cấp cần hoàn thành 1 lần doanh thu để rút tiền). Thưởng tăng cấp VIP 8, VIP 9 và VIP 10 sẽ được cập nhật sau khi đăng ký thông qua nhân viên hỗ trợ VIP.

6
Thưởng Duy Trì Cấp

Nếu thành viên đạt yêu cầu tiền gửi và doanh thu trong 30 ngày, hệ thống sẽ tự động cập nhật thưởng tương ứng cấp VIP trước 20:00 ngày tiếp theo sau 30 ngày hoàn tất. Nếu được tăng cấp VIP trong 30 ngày, thành viên sẽ nhận được Thưởng nâng cấp, và không thể nhận thưởng của VIP trước. (Thưởng duy trì cần hoàn thành 1 lần doanh thu để rút tiền). Thưởng VIP 8, VIP 9 và VIP 10 sẽ được cập nhật sau khi đăng ký thông qua nhân viên hỗ trợ VIP.

7
Thưởng Nạp Lại

Tại mỗi cấp VIP, thành viên sẽ tự đăng ký thưởng nạp lại theo cấp VIP tương ứng. Hạ cấp hoặc tăng cấp không ảnh hưởng đến thưởng nạp lại mà thành viên đã đăng ký trước đó.
Lưu ý: VIP 8, VIP 9 và VIP 10 hệ thống sẽ không tự động tăng cấp. Nhân viên hỗ trợ VIP sẽ xem xét vào cuối mỗi tháng. Nếu thành viên được thông qua, nhân viên hỗ trợ VIP sẽ liên hệ đến thành viên và tăng cấp theo các VIP 8, VIP 9 và VIP 10 tương ứng.

8

Khuyến mãi hoàn trả: Tiền hoàn trả của hôm nay sẽ thanh toán trước 13:00 ngày hôm sau và được tính dựa trên cấp VIP của ngày thanh toán.

9

Khi chương trình VIP bắt đầu, tất cả thành viên cũ sẽ được tính theo cấp VIP đạt được hiện tại. Những thành viên mới đăng kí sẽ bắt đầu từ thành viên thường.

10

Nếu thành viên ở cấp VIP 3 bây giờ, tiền gửi tích lũy 30 ngày và doanh thu tích lũy 30 ngày sẽ hiển thị tiến độ đạt được theo yêu cầu VIP 4 và tiến độ duy trì cấp VIP 3.

11

JBO toàn quyền điều chỉnh, dừng lại và đưa ra quyết định cuối cùng cho chương trình VIP.